ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 2 3 4

Καθώς οι επιπτώσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο εμφανίζονται όλο και πιο έντονα στο περιβάλλον που ζούμε, λόγω της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας, η κατασκευαστική εταιρεία Α-Β Αλεξόπουλος ακολουθεί πιστά τις έννοιες της αειφορίας και του οικολογικού σχεδιασμού που εισέβαλαν επιτακτικά για να δημιουργήσουν ένα πιο υγιές μοντέλο κατασκευών και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η προσέγγιση που ακολουθεί η κατασκευαστική μας εταιρεία στοχεύει στη συνεκτίμηση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής και καταλήγει στη βέλτιστη εξισορρόπηση του κόστους και της περιβαλλοντικής διάστασης, επιτυγχάνοντας πάντα το λειτουργικό σκοπό της κατασκευής.

Ο οικολογικός σχεδιασμός στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης της κατασκευής. Βασικές επιδιώξεις αποτελούν η μείωση της κατανάλωσης των μη-ανανεώσιμων φυσικών πόρων, η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και η δημιουργία υγιών και λειτουργικών κατασκευών.

Οι αρχές του οικολογικού σχεδιασμού των κατασκευών μας περιλαμβάνουν συνοπτικά τα ακόλουθα:

- βελτιστοποίηση της χωροθέτησης

- κατάλληλη επιλογή οικοδομικών υλικών και προτίμηση της χρήσης φιλικών

προς το περιβάλλον προϊόντων

- ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων

- προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων

- προώθηση της περιβαλλοντικής ποιότητας

- βελτιστοποίηση των πρακτικών λειτουργίας και συντήρησης

Διακοπτο -  Αιγιαλεια

 

Αχαΐα - Πελοπόννησος

 

Κιν: 6945776821(24hour service)


Tηλ: 26910 41802


Φαξ: 26910 43695


Email: info@b-alexopoulos.gr


Site: www.b-alexopoulos.gr